sus

Echipa

Echipa de specialisti ai Centrului de zi este alcatuita din:

Bianu Luciana – Preşedinte

Bărbat Cristina – Economist – Coordonatorul Centrului de zi

Trif Nicoleta – Asistent social

Păcurar Cristina - Profesor învăţământ primar

Haţegan Comşa Marilena – Profesor învăţământ primar

Borşan Mariana – Profesor pentru limbă şi comunicare

Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj