sus

Prezentare

Scurta descriere a Asociatiei „Familia 2004”

Misiunea Asociatiei  „FAMILIA 2004” asigura accesul copiilor/familiilor acestora,  persoanelor vârstnice, si celor cu handicap, la servicii  de  educaţie, consiliere ce oferă un mediu adecvat pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă legate de integrarea  familială şi socială în spiritul respectării drepturilor  prevăzute în Convenţia ONU.  

Obiectivele organizatiei  urmaresc: Crearea unui sistem de servicii sociale comunitare destinate acoperirii nevoilor populaţiei vulnerabile ;creşterea rolului societatii civile in promovarea drepturilor omului; mobilizarea cetăţenilor in aplicarea principiilor bunei guvernări la nivel comunitar;Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a lua decizii care sa răspundă  la problemele comunitatii;Asigurarea condiţiilor pentru socializarea persoanelor cu handicap şi participarea acestora la viața comunităţii;Evitarea marginalizării şi izolării persoanelor vârstnic; Promovarea unei culturi  a informării, sensibilizării comunităţii privind problemele specifice persoanelor în dificultate ; Promovarea voluntariatului şi a solidarităţii sociale; Implicarea la  viata comunitara a persoanelor în dificultate ( copii, vârstnici, persoane cu handicap).

Arealul de desfăşurare al activitaţilor organizatiei este Municipiul Blaj,  comunele limitrofe si zona Târnavelor.

Nr angajati:3 ;nr voluntari 20 elevi,studenti, as. sociali,psihologi, juristi,(cadre didactice, ingineri,medici, din rândul pensionarilor activi).

Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj