sus

Proiecte

Proiecte derulate sau  în curs de derulare la care Asociaţia „Familia 2004” a colaborat/colaboreaza prin parteneriate:

Proiect After School "Principesa Margareta"
Durata proiectului: iunie 2017-iunie 2018
Partener: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei
Ideea acestui proiect a venit de la constientizarea rolului important pe care il are educatia si scoala in formarea si dezvoltarea viitorilor adulti. Marea majoritate a beneficiariilor acestui proiect se confrunta cu lipsa unui sprijin real in efectuarea temelor pentru acasa. Consideram ca prin acest proiect de tip after school putem sa dam o mana de ajutor acestor copii care provin din familii defavorizare si aflati in situatii de risc. Putem sa contribuim la formarea lui ca adulti prin activitatile pe care dorim sa le inteprindem sa fim un bun liant intre copil si scoala, prevenind astfel abandonul scolar, dezvoltand deprinderile de viata independenta, contribuind la dezvoltarea sociala a acestor elevi. Tot odata proiectul isi propune sa le ofere copiilor o educatie pentru sanatate, care sa le ofere sansa unei vieti organizate.

2013:

1. PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU CALITATE IN FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE IN JUDETELE: ALBA, BOTOSANI, IALOMITA - in parteneriat cu CRIPS Bucuresti,Proiect cofinantat de Fondul Social European
 
2. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE FORMRE SPECIFICE PENTRU CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN SCOPUL IMBUNATATIRII ACCESULUI PE PIATA MUNCII  - în parteneriat cu
Universitatea ,,1 Decembrie 1918,, din Alba Iulia, Proiect cofinantat de Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 In CEST PROIECT aSOCIATIA ,,Familai 2004,, a obtinut Diploma de excelenta pentru interesul manifestat fata de formarea personalului  asociatiei
 
3. RETEA INTEGRATIONALA DE CENTRE EDUCATIONALE-CERCETARE CU CARACTER EXPLORATORIU - in parteneriat cu Filantropia Alba Iulia ,cu scopul identificării cauzelor care genereaza eșecul școlar in Judetele:Alba, Timiș, și Mureș

Mai vechi:

 „O masa caldă  la  domiciliu”  - Proiect iniţiat de Asociaţia „Familia 2004” (finanţat prin sponsorizări şi donaţii) Beneficiaza lunar de masa calda la domiciliu sau la cantina CIA masa plătită parţial sau integral de „Familia 2004” funcţie de criteriile stabilite de Adunarea generală unui numar de 5-10 persoane vărstnice.

„Menaj la domiciliu” - Proiect initiat de Asociatia „Familia 2004”  în parteneriat cu Primăria  municipiului Blaj   (finanţat prin donaţii , cotizaţii ,sponsorizări şi contribuţii ale beneficiarilor).

Complex de servicii comunitare pentru persoane vârstnice - Proiect iniţiat de Consiliul Local al Municipiului Blaj, în parteneriat cu CRIPS Bucureşti, DAS Alba, la care Asociaţia „Familia 2004” a  organizat Seminarul de lansare, a contribuit  la organizare formării de voluntari, la organizarea de activităţi  inter-generaţii.

„Reţele comunitare de suport în favoarea persoanelor vârstnice” Proiect iniţiat de CRIPS Bucureşti în parteneriat cu Consiliul local Blaj si Asociatia „Familia 2004”, la care Asociaţia „Familia 2004” mobilizează voluntari, membrii ai asociaţiei, la diferite evenimente precum şi la cursurile de formare a voluntarilor din rândul persoanelor vârstnice..

„Cetateanul in centru- Bune practice de mobilizare comunitara si de promovare a drepturilor omului initiat de CRIPS Bucuresti,in parteneriat cu  Asociatia „Familia 2004” Blaj, la care Asociatia asigura Consiliere juridică şi psihologică- de către tineri  juristi şi psihologi  voluntari, cu care avem încheiate contracte de voluntariat.

Centrul de zi „Prichindelul”  - Programul de interventii prioritare pentru comunitati rrome  initiat de FRDS,Consiliul local al Municipiului Blaj,in parteneraiat cu Grupul de initiativa din comunitatea rroma si Asociatia „Familia 2004”.

Proiectul  „ACTIN” – proiect pilot de cercetare si formare pentru integrarea sociala, activa a tinerilor din sistemul de protectie a copilului, initiat de CRIPS  in parteneriat cu FRDS ,Bucuresti, „Familia 2004” Blaj la care Asociatia contribuie la elaborarea manualului de formare si organizarea Atelierelor cu tinerii.

AtaşamentMărime
Proiect_finalizat_Dialog_Nr.4.pdf1.5 MO
Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj