sus

Parteneriat public-privat pentru calitate in furnizarea de servicii sociale in judetele Alba, Botosani si Ialomita

Beneficiarul proiectului: Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Scopul emiterii comunicatului: lansare proiect

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40135.

Obiectivul general al proiectului

Îmbunataţirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din domeniul social de a contracta şi presta servicii sociale de calitate, adecvate nevoilor beneficiarilor şi în acord cu politicile locale şi cu standardele minime obligatorii validate la nivel naţional pentru fiecare tip de serviciu în parte

Scopul proiectului

Dezvoltarea capacităţii a 20 de organizaţii neguvernamentale din judeţele Alba, Ialomiţa si Botoşani de a se implica în definirea şi aplicarea mecanismului de contractare a serviciilor sociale publice şi de a furniza servicii de calitate

Grupul ţintă al proiectului este format din reprezentanti ai ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice: 48 persoane vor fi implicate direct in implementare (ca membri ai echipei, cursanti sau colaboratori voluntari la elaborarea materialelor informative) şi alte 130 vor fi indirect vizate de implementare, participând la activităţi şi/ sau beneficiind de rezultatele proiectului.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 1. Analiza nevoilor de formare a reprezentanţilor ONG-urilor pentru dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile publice
 2. Elaborarea unui model de formare a ONG-urilor pe tema parteneriatului public-privat în domeniul social
 3. Formarea a 20 de specialişti din ONG-uri pe tema parteneriatului public-privat în domeniul social
 4. Elaborarea şi dezbaterea unei propuneri de Mecanism de contractare de catre organizaţii neguvernamentale a serviciilor sociale
 5. Informare, sensibilizare şi promovare cu privire la activităţile proiectului

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 17 octombrie 2012. Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti, bd. Maresal Averescu 17, bl. F et. 2 sector 1 – sediul CRIPS.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • Metodologie şi instrumente de analiză a nevoilor de formare (ANF) a ONG-urilor pe tema parteneriatului public-privat în furnizarea de servicii sociale;
 • Raport privind nevoile de formare a ONG-urilor din domeniul social din judeţele Alba, Botoşani şi Ialomiţa pe tema parteneriatului public-privat în furnizarea de servicii sociale;
 • Model de formare a ONG-urilor pe tema parteneriatului public-privat în domeniul social;
 • Ghid practic pentru ONG-uri pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat;
 • Broşura cu propunerea de Mecanism de contractare de către organizaţii neguvernamentale a serviciilor sociale;
 • Rubrica proiectului pe pagina web a CRIPS www.crips.ro ;
 • Buletin informativ electronic trimestrial. 

Proiectul va avea un impact important asupra ONG-urilor active în domeniul social din judetele tintă deoarece le va dezvolta cunoştinţele şi competenţele pentru un parteneriat mai eficient cu autorităţile locale şi pentru a furniza servicii sociale de calitate (prin intermediul cursului şi accesului la informaţii prin pagina web şi buletinul informativ electronic) şi le va crea condiţii reale de participare la luarea deciziilor pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale, inclusiv pentru definirea mecanismelor de contractare a serviciilor sociale publice.

AtaşamentMărime
articol_COD_smis_40135.docx13.29 KB
articol_CRIPS.docx15.74 KB
comunicat.docx67.57 KB
Lansarea_proiectului.docx19.93 KB
Raport_privind_desfăşurarea_ACTIUNEA_PRACTICA_NR_1.docx13.67 KB
Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj