Skip links

Credem în bine!

Sprijinim una dintre cele mai importante instituții a societății noastre: FAMILIA

Detalii Detalii

Povestea noastră

Asociația pentru Persoane Vârstnice și Copii în Dificultate „Familia 2004” a fost înființată la 1 Octombrie 2004 având ca obiective implicarea în viața comunitară a persoanelor aflate în dificultate (copii, vârstnici, persoane cu handicap), asigurarea condițiilor pentru socializarea persoanelor cu handicap și participarea acestora la viața comunității, evitarea marginalizării și izolării persoanelor vârstnice, promovarea unei culturi a informării, sensibilizării comunității privind problemele specifice persoanelor in dificultate, promovarea voluntariatului și asolidarității sociale, creșterea capacitații autorităților locale de a lua decizii care sa răspundă la problemele comunității și sprijinirea uneia dintre cele mai importante instituții a societății noastre: FAMILIA.

Misiune · Viziune · Valori

Misiune

Asigurarea accesului copiilor și familiilor acestora, persoanelor vârstnice și celor cu handicap, la servicii de educație și consiliere ce oferă un mediu adecvat pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă legate de integrarea familială și socială.

Viziune

Crearea unui sistem de servicii sociale comunitare destinate acoperirii nevoilor populației vulnerabile, creșterea rolului societății civile în promovarea drepturilor omului și mobilizarea cetățenilor în aplicarea principiilor bunei guvernări la nivel comunitar.

Valori

Integritatea
Demnitatea
Compasiunea
Responsabilitatea

 

 

 

Echipa noastră

Mariana Borșan

Profesor

Cristina Bărbat

Vicepreședinte

Luciana Bianu

Președinte

Cristina Păcurar

Profesor

Camelia Latiu

Psihopedagog

Serviciile noastre

Servicii de Educație Nonformală

Activități desfășurate: program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare a copiilor și a nivelului de școlarizare, activități de educare a valorilor morale și a unui comportament corect în societate, programe de educație pentru sănătate. Conținutul programului educațional se referă la educația non-formală și informală.

Servicii de îngrijire

Activități desfășurate: asigurarea a 1 masa/zi, și 2 gustări în cuantumuul prevăzut la alocația de hrană pentru centrele de zi (6 lei/zi).

Servicii de recreere și socializare

Activități desfășurate: de recreere, timp liber, excursii, spectacole, drumeții. În cadrul centrului de zi se respectă un programul zilnic de activitate în aer liber pentru toți copiii și în toate anotimpurile.

Servicii de sprijin/consiliere pentru copii și părinți

Parinții și alți membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal  beneficiază de consiliere și sprijin din partea personalului de specialitate al centrului de zi, care îi jută să-și rezolve problemele cu care se confruntă în ceea ce privește  dezvoltarea psihologică a copilului și diversele aspecte juridice, medicale, sociale. Activități desfășurate: întâlniri individuale și de grup cu părinții și copii, ocazionale sau periodice.

Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viață autonomă

Centrul  de zi oferă copiilor numeroase activități, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care sunt bine planificate de catre personalul de specialitate. Activitățile desfășurate țin seama de vârsta copiilor, de nivelul de dezvoltare și potențialul, nevoile și disponibilitățile pe care le au.

Proiecte